Bronisław Jahn

Ppor. piech. rez. Bronisław JAHN s. Franciszka i Wiktorii, ur. 10 VII 1901 w Janowie, woj. tarnopolskie. Absolwent SPchor. przy DOK X. W 1920 przydzielony do 47 pp, następnie do 53 pp i komp. specjalnej 50 pp. W 1924 przeniesiony do rezerwy. Mianowany ppor. ze starsz. 1 VII 1925, przydzielony do 50 pp. Odbył ćwiczenia rezerwy w 50 pp jako dowódca plut. ckm (1928, 1929, 1931, 1934). Urzędnik PKP z Sanoka, brak dalszych danych.

L.S. 3954; CAW, Ap 1346; J. Tucholski, Mord w Katyniu.

Source: radaopwim.gov.pl

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags