Gustavs Zemgals

Please add an image!

Gustavs Zemgals (12 August 1871, Džūkste parish, Courland Governorate – 6 January 1939) was a Latvian politician and the second President of Latvia.

Zemgals was born in Džūkste, Latvia. He attended elementary school in a small parish of Saka, and later continued education in Riga Nikolai Gymansium. He graduated from Moscow University in 1899 with a degree in law. He then returned to Latvia and was a lawyer, a newspaper editor and a political activist.

In 1904, during the Russo-Japanese War, Zemgals was mobilised and sent to the front, where he spent a year and a half and was promoted to the rank of captain.

After his return to Latvia in 1905, Zemgals became one of the creators of a new liberal newspaper "Jaunā Dienas Lapa" (New Day's Page) and proceeded to become an editor of this paper. He was also an editor in the newspaper that succeeded "Jaunā Dienas Lapa" -"Mūsu Laiki" (Our Times). In July 1907, the Riga district court sentenced Zemgals to a three months long arrest for his work at "Mūsu Laiki". Soon after that, Zemgals created the Latvian democratic party together with some other political activities. In the time period between 1912 and 1914 Zemgals also worked on a magazine "Domas" (Thoughts).

When World War I began, Zemgals was once again mobilised and initially assigned to an infantry division in the middle part of Latvia, but later he was sent to Finland. After his return to Riga, Zemgals was elected as the chairman of the city on April 23, 1917. In autumn 1917 the Riga Temporary Council repeatedly elected Zemgals as the chairman of the city. At this time, he was active in the Latvian radical-democratic party.

From 1918, Zemgals became active in the Latvian Temporary National Council, where he worked on matters related to occupied Latvian territories. As a member of the Latvian radical-democratic party, he became the second deputy of the chairman of Tautas Padome (People's Council), a representative body (council) of Latvian political parties and organizations. Holding this office, he chaired the 18 November 1918 meeting of Tautas Padome, which declared the independence of Latvia. On 3 December 1918 he was elected as the chair of Riga City Council.

When the bolsheviks were gaining power and approaching Latvia, the Tautas Padome sent Jānis Čakste and Zemgals abroad to represent Latvian interests. Cakste, Zemgals and several other people from the government went to Copenhagen on a British warship, but Zemgals returned to Latvia just two months later, where he tried to restore the Tautas Padome, but Zemgals along with a group of loyal politicians was arrested by the German army.

Later, he was a member of Latvian parliament (Saeima) from the Democratic Center Party (Demokratiska Centra Partija) and a minister in several governments. In 1927, after the death of Jānis Čakste he was elected the president of Latvia. As the president, he interfered very little with the Saeima's work on laws, only returning a law for review to the Saeima once, but Zemgals used his rights to grant amnesty a lot. During his time as president, Zemgals granted amnesty to 648 persons, 172 of which received complete amnesty. He served as president until 1930, when his term expired, and he refused to run for a second term, despite having been asked by many to do so.

After his presidency ended, Zemgals continued his political activities and was elected in the fourth Saeima where he was a member of the foreign and finance, trade and industry commissions. In 1931 and 1932 he was also the Minister of Finances.

In 1926, Zemgals was awarded the Three Star Order (the highest Latvian national award), class 3 (class 3 being the lowest and class 1 the highest). In 1929, he was awarded the Three Star Order, class 1.

During the thirties, Zemgals published articles in the newspaper "Jaunākās Ziņas" (Latest News).

On 6 January 1939 Zemgals died and was buried in Riga. In 1990, a monument to Zemgals was constructed in Džūkste, place of his birth.

Source: wikipedia.org, Rīgas dome, news.lv, DD, biographien.lv

Places

Images Title Relation type From To Description Languages
1Luterāņu baznīca, PāvilostaLuterāņu baznīca, Pāvilostalv

  loading...

    Relations

    Relation nameRelation typeBirth DateDeath dateDescription
    1Pauls ZemgalsPauls ZemgalsSon15.04.191116.06.1977
    2Anna ŪdreAnna ŪdreDaughter25.06.190903.05.1999
    3Emīlija ZemgalsEmīlija ZemgalsWife00.00.188007.07.1928
    4Aleksandrs ŪdrisAleksandrs ŪdrisSon in-law18.01.190216.10.1978
    5Daila ZemgalsDaila ZemgalsDaughter in-law31.12.190926.06.2004
    6Juris ŪdrisJuris ŪdrisGrandson00.00.193202.09.1977
    7Verners TepfersVerners TepfersDistant relative09.10.189322.11.1958
    8Juris PabērzsJuris PabērzsCoworker30.07.189122.04.1961
    9Augusts DeglavsAugusts DeglavsCoworker09.08.186203.04.1922
    10Edvins MagnussEdvins MagnussCoworker29.03.188809.09.1974
    11Jānis ČaksteJānis ČaksteIdea mate14.09.185914.03.1927
    12Spricis PaegleSpricis PaegleIdea mate09.03.187601.12.1962
    13Fric MendersFric MendersComrade20.08.188501.04.1971
    14Kārlis EzeriņšKārlis EzeriņšComrade28.08.186829.09.1934

    01.01.1885 | Maskavā sāk iznākt "Zinības un rakstniecības mēnešraksts "Austrums""

    Akadēmiskās vienības “Austrums” aizsākumi meklējami 19. gs. 60. gados - “pirmās latviešu tautiskās atmodas” laikmetā. Maskavā un Pēterburgā, arī Tērbatā (Tartu) un Rīgā 19. gs. vidū jau darbojās dažādu Krievijas apgabalu studentu vienības un radās arī nacionālie studentu pulciņi. Maskavā ar laiku izauga arī latviešu studentu pulciņš, kas nebija oficiāla organizācija un kura sākums ir cieši saistīts ar jaunlatviešu ideologa Krišjāņa Valdemāra vārdu, kurš 1867. g. ieradās Maskavā. Tieši jaunlatviešu studentu pulciņa darbībā meklējami “Austruma” gara un centienu sākumi, kur dzima un veidojās latviešu atmodas laikmeta ideoloģija. Laikā līdz 80. gadiem Maskavā ieradās arī Kr. Barons, Fr. Treilands-Brīvzemnieks, Kr. Kalniņš, J. Krīgers-Krodznieks, A. Bandrēvičs, J. Velme un citi. 1885. g. Maskavā sāka iznākt žurnāls “Austrums” J. Velmes vadībā. Minētās personas aktīvi darbojās un kļuva par latviešu inteliģences kodolu Maskavā.

    Submit memories

    02.01.1905 | Siege of Port Arthur ended

    Submit memories

    27.05.1905 | The Battle of Tsushima

    Submit memories

    28.07.1914 | World War I

    Submit memories

    13.08.1917 | Pirmās demokrātiskās Rīgas Domes vēlēšanas

    Submit memories

    29.11.1917 | Nodibināta Latviešu Pagaidu Nacionālā padome

    Submit memories

    30.01.1918 | Soļi Latvijas neatkarības ceļā. Latvija un Igaunija pasludina savu neatkarību no Padomju Krievijas

    1917. gada 16. novembrī izveidotā Latviešu Nacionālā Padome 30. novembrī pasludināja Latvijas autonomiju, bet 1918. gada 30. janvārī deklarēja, ka Latvijai jābūt neatkarīgai, demokrātiskai republikai, kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali.

    Submit memories

    17.11.1918 | Latvijas Tautas padomes izveidošana

    Tiek izveidota arī Pagaidu valdība, kuru vienbalsīgi uzdod vadīt Kārlim Ulmanim

    Submit memories

    18.11.1918 | The Independence Day of Latvia

    Submit memories

    10.07.1919 | Latvijas armijas dzimšanas diena

    10.jūlijs ir diena, kad tiek izdota Latvijas armijas pavēle Nr.1. Apvienojot Atsevišķo brigādi ar Ziemeļlatvijas brigādi, izveidota Latvijas Armija. Par Latvijas apvienotās armijas pirmo virspavēlnieku tiek iecelts ģenerālis Dāvids Sīmansons.

    Submit memories

    30.11.1919 | The Latvian National Theatre

    Submit memories

    19.06.1921 | Latvijas 2. Ministru kabinets. Z.A. Meierovica 1. valdība

    19.6.1921.-19.6.1922

    Submit memories

    20.07.1922 | Latvijas 3. Ministru kabinets. Z. A, Meierovica 2. valdība

    Zigfrīda Annas Meierovica vadībā Latvijas Republikas Ministru kabinets darbojās laika posmā no 1922. gada 20. jūlija līdz 1923. gada 26. janvārim

    Submit memories

    07.10.1922 | Latvijas Republikas 1. Saeimas vēlēšanas

    Submit memories

    08.04.1927 | Latvijas Republikas 2. prezidenta ievēlēšana. Gustavs Zemgals

    Submit memories

    09.04.1930 | Latvijas Republikas 3. prezidents Alberts Kviesis

    Submit memories

    03.10.1931 | Latvijas Republikas 4. Saeimas vēlēšanas

    Submit memories

    06.12.1931 | Latvijas 14. Ministru kabinets. M. Skujenieka 2. valdība

    Marģera Skujenieka vadībā Latvijas Republikas Ministru kabinets darbojās laika posmā no 1931. gada 6. decembra līdz 1933. gada 23. martam

    Submit memories

    02.02.1932 | Rīgā noslēgts Latvijas - Krievijas neuzbrukšanas līgums

    Latvijas Republikas Prezidents un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Centrālā Izpildu Komiteja, pamatodamies uz 1920.gada 11.augustā starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku noslēgto Miera līgumu, kas spēkā visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības teritorijā un kura visi noteikumi negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu Augsto līdzēju pušu attiecībās... ...vienojās par sekojošo:

    Submit memories

    22.05.1937 | 1937. gada 22. maijā notika Ķeguma spēkstacijas pamatakmens ielikšana un iesvētīšana.

    Submit memories

    Tags