Belizars Radziņš

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
03.08.1904
Miršanas datums:
22.03.1973
Apglabāšanas datums:
24.03.1973
Papildu vārdi:
Jānis Belizārs Radziņš-Rags (Belizars J.Radzins)
Kategorijas:
Ierēdnis (-e), Pedagogs, skolotājs, Skauts, Studentu (-šu) korporācijas biedrs (-e), TZO, Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks / kavalieris
Tautība:
 latvietis
Kapsēta:
Seattle, Evergreen Washelli Memorial Park

Dzimis 3.VIII (21.VII pēc v. st.) 1904. plkst. 11.00 no rīta Alūksnes pag. Lejas-Šķiņķos ierēdņa Jāņa Rags (Radziņa) (Jahn Rags (Radsin) un Matildes Aleksandras Borisa m., dzim. Smeile, ģimenē.

Mācījies Valkas pirmmācības sk., Alūksnes augstākā tautsk. un Alūksnes izglītības b-bas vsk.

1921./22. m.g. apmeklējis Alūksnes vsk., kur mācījies no 21.VIII 1921. līdz 17.VI 1922. un beidzis vsk. kursu pēc reālsk. tipa.

15.IX 1924. iestājies LU Lauksaimniecības fak. Lauksaimniecības nod., stud.agr. (matr. nr.8389).

Ar Rīgas apr. Kaŗaklausības komisijas 16.I 1925. lēmumu atzīts par nederīgu kaŗadienestam uz slimību pamata.

1928. par aktīvu darbību JKS saņēmis YMCA stipendiju studijām ASV.

1928. iestājies JKS Springsfīldas kol. Masačusetas pavalstī (YMCA College Springsfield Massachusetts), stud.BSc. 4 g. pils. un lauku sekr. studiju programmā.

15.VI 1930. ar uzslavu studijas beidzis ar BSc gradu.

Stud. MA Kolumbijas U Skol. kol. (Columbia University Teachers College) Ņujorkā, Ņujorkas pavalstī, ASV.

3.VI 1931. beidzis Kolumbijas U Skol. kol. ar MA gradu.

IX 1931. atgriezies Latvijā.

9.II 1938. ļoti sekmīgi beidzis LU Lauksaimniecības fak. Lauksaimniecības nod. pilnu kursu ar agr. gradu (dipl.agr.).

Strādājis Lauksaimniecības kameras dienestā; bijis Talsu – Ventspils novada mazpulku instruktors, vēlāk Lauksaimniecības kameras sevišķu uzdevumu mazpulku inspektors, mazpulku ideoloģiskais vad.

Bijis Latvijas Lauksaimniecības kameras pr. sekr.

Ar Sab. lietu ministra 5.II 1938. rīk. apstiprināts par Sab. lietu min-jas Sab. – kultūrālā depart. Tūrisma komitejas locekli.

1944. rudenī devies bēgļu gaitās uz Vāciju.

Strādājis Berlīnē, darbojies Latv. bēgļu palīdzības b-bā.

1945. bijis Detmoldas latv. komitejas pr.; Latviešu Centrālās komitejas loceklis.

Strādājis par tulku amerikāņu komandantūrā.

1946. iecelts par Latv. JKS (YMCA) ģenerālsekr.

Dzīvojis DP nometnē Frische Quelle, Hidesenā pie Detmoldas (Hiddessen bei Detmold).

Strādājis par YMCA sk. – apmācību centra direktoru Horneburgā (Horneburg) pie Hamburgas (Hamburg).

1948. bijis pasaules YMCA pārstāvis angļu okup. zonā Vācijā.

1949. izceļojis uz Sietlu, ASV.

1950-tos bijis Sietlas YMCA Jaunatnes nod. vad.

Līdz 1969. bijis YMCA Pētniecības un studiju centra direktors (Research Director of the Central YMCA, Seattle).

Paralēli darbam iestājies Vašingtonas U (University of Washington), stud.mag.soc.

1956. absolvējis Vašingtonas U ar mag.soc. gradu.

Turpinājis studijas, taču nav izstrādājis PhD gradu.

1969. pensionējies redzes pasliktināšanās dēļ.

Lielās pieredzes dēļ YMCA reizēm piedāvājusi atsevišķus darbus savās struktūrās.

Alūksnes vsk. bibl. atradis grāmatu par skautiem, kuŗas ietekmē 22.X 1917. kopā ar 5 citiem zēniem nodib. vienu no pirmajiem Latvijas skautu kopiem (pulciņiem) – 1.Alūksnes patruļu. 13.I 1918. ievēlēts par Alūksnes 6. skautu pulciņa pr. 10.VI 1922. Alūksnē nodib. vilcēnu baru. 1923. bijis Alūksnes 6. skautu pulciņa virskopnieks. No 2.IX 1923. bijis apakšskautmāsters. Studiju laikā iestājies A.S.K. Kopš 1924. bijis dažādos amatos LSCO, piedalījies vilcēnu instrukciju izstrādāšanas komisijā, bijis LSCO mēnešraksta Ugunskurs red. loceklis un red., skautu vad. kursu pie Gaŗezera Carnikavā rakstu krājuma Gaŗezera Raksti red., skautu nodarbību instruktors, skautu štāba izdevniecības daļas (nozares) vad., Rīgas 3.skautu novada pr. 1932. starptautiskajos skautu vad. kursos Gilvelā (Gilwell), Anglijā saņēmis Meža zīmi.

No 1921. darbojies Alūksnes vsk. esperantistu pulciņā, vēlāk bijis Vispasaules Esperanto Asociācijas UEA biedrs.

Aktīvi darbojies JKS Rīgas nod., no 1927. līdz 1934. bijis sav-bas sekr.

Bijis mazpulku sevišķu uzdevumu inspektors.

LZS biedrs.

1950.-tos bijis Vašingtonas pavalsts Latv. palīdzības org-jas (Latvian Relief Inc.) pr.

DV apv. biedrs.

19.XI 1950. viens no Latv. b-bas Vašingtonas valstī dib.; ilggadējs b-bas centrālas valdes pr. 

1956. sastādījis Vašingtonas U izdotu apskatu par pretamerikānisko propogandu pad. periodiskajos izdevumos Anti-American Propaganda in Soviet Monthly Magazines.

I 1958. sarakstījis pētījumu Greater Seattle Y.M.C.A. Community Study par YMCA darbu Sietlas apkārtnē.

Bijis Elgas Kivickas un Ādolfa Karnupa grāmatas Novadu tērpi (Jelgava, 1938, 1939) un grāmatas papildinātā jaunizdevuma (Toronto, 1965) techniskais red.

2.IX 1923. apbalvots ar LSCO Baltās Lilijas ordeni. 1924. apbalvots ar skautu goda steku. 11.II 1930. apbalvots ar LSCO Pelēkā Vilka ordeni nr.14. XI 1934. apbalvots ar TZo V šķ. X 1939., sakarā ar mazpulku 10 g. darba atceres svētkiem, par centību mazpulku vad. darbā apbalvots ar mazpulku vad. goda zīmi.

III 1972. tiek ievietots slimnīcā ar ļaundabīgu audzēju.

Miris 22.III 1973. Sietlā, Vašingtonas pavalstī, ASV. 24.III 1973. kremēts, pelnu urna novietota Sietlas (Seattle) Vošeli kapsētas urnu nodalījumā (Evergreen Washelli Columbarium) Vašingtonas pavalstī.

Luterticīgs, Alūksnes ev. lut. dr. loceklis, A. Radziņš kristījis mājās 7.VIII (25.VII pēc v. st.) 1904. ASV bijis Sietlas latv. ev. lut. dr. loceklis.

Viens no studentu korporācijas Fraternitas Academica 22 dibinātājiem. K!tā ievēlēts par s/l ref! vak! pr., rev. kom. locekli, archīvāru. Spec! k!tā filistrējies 2.X 1932. F!B! uzņemts 30.I 1933. ASV darbojies L!K!A! K!K! Vašingtonas valstī, s/l ievēlēts par kopas vsen!, un k!ta s/l Rietumpiekrastes kopā.

 

LVVA, 2415.f., 1.apr., 35.l., 92.lpp.,

LVVA, 2415.f., 1.apr., 83.l., 21.lpp.,

LVVA, 2415.f., 1.apr., 244.l., 1.lpp.,

LVVA, 2415.f., 1.apr. 1506.l., 168.lpp.,

LVVA, 3282.f., 1.apr., 129.l., 8.lpp.,

LVVA, 4266.f., 1.apr., 7.l., 38.lpp.,

LVVA, 5676.f., 1.apr., 2.l., 8.lpp.,

LVVA, 7427.f., 1.apr., 8318.l.,

Valdības Vēstnesis. 10.II 1938. nr.33. Rīk. par tūrisma komitejas sastāvu, 3.lpp.,

Es viņu pazīstu. Latv. biografiskā vārdnīca. Rīga: Biografiskā archīva apgāds, 1939. -402.lpp.,

Laiks nr.67, 21.VII 1954., 3.lpp. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/DocPrint?issue=/p_001_xlak1954n067&article=DIVL334&issueType=P&lang=lv,

Latvju enciklopēdija. 1962-1982. IV sējums. Rockville, MD, ASV: Amerikas latv. apv. Latv. institūts, 1990. -7.lpp.,

Fraternitas Academica internais izdevums Melns-Zaļš-Zelts nr.12, 1974. rudens sēmestris. Fil! Arnolds Zariņš. In memoriam. Belizars Radziņš, agronoms, B.S., M.A.-47.-49.lpp.,

Latviešu skautisma 40 gadi. 1917 – 1957. V.Klētnieks. Skautu apgāda nozares izdevums. Mineapolē, ASV, 1960. -18., 27., 28., 85., 106., 115., 116., 152., 168.lpp.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 80. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica, Rīga 2005, 14., 105., 111., 151., 290., 324., 386., 388.lpp.,

Album Fratrum AcademicorumStudentu korporācijai Fraternitas Academica 90. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2015. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2015, 18., 165.-167., 227., 384., 505., 507., 508., 634.lpp.,

Album Fratrum Academicorum MMXVII. Studentu korporācijas Fraternitas Academica vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2017. Sast. Kārlis Līdaka, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2017, 19., 20., 168.-170., 255., 435., 574., 576., 577., 719.lpp.,

http://academica.lv/konvents/dibinataji/

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/1705143/ERNSTONS,%20ARNOLDS_0021.pdf,

http://books.google.lv/books/about/Anti_American_Propaganda_in_Soviet_Month.html?id=vStmYgEACAAJ&redir_esc=y,

http://www.amazon.co.uk/Greater-Seattle-Y-M-C-A-community-study/dp/B0007HZWCM,

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/divpusejas-attiecibas/zinas-divpusejas/?pg=12254&print=on,

https://www.latviesi.com/article/latvijas-vestniece-japana-latvijas-un-japanas-skautus-vieno-stasts-par-ipasu-draudzibu?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

Avoti: wikipedia.org, LVVA, ASV latviešu laikraksts "Laiks", Album Fratrum Academicorum

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saiknes

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Rihards ZariņšRihards ZariņšDomu biedrs26.11.188916.10.1942

    Nav norādīti notikumi

    Birkas