Roberts Sīmanis

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
16.07.1910
Miršanas datums:
11.12.1987
Apglabāšanas datums:
17.12.1987
Tēva vārds:
Dāvids (Dāvis)
Kategorijas:
2. Pasaules kara dalībnieks, Aizsargs, Grāmatvedis, Jurists, Leģionārs, Padomju represiju (genocīda) upuris, Sportists, Studentu (-šu) korporācijas biedrs (-e)
Tautība:
 latvietis
Kapsēta:
Rīgas Meža kapi

Dzimis 16. (3. pēc v. st.) VII 1910. Rīgā ķīmiskās f-kas A.G.Ruthenbergs ekspeditora Dāvida (Dāvja) Sīmaņa (Sihmann, 5.XII 1866. Bilskas pag. Geleniekos – 18.VI 1944. Rīgā) un Valērijas Marijas Adelheides, dzim. Kalējs, 3 dēlu ģimenē; brāļi Eduards (28.XI 1903.Rīgā – 13.I 1942. Molotovas apg., Usoļlaga Surmogas lagpunktā, PSRS) un Alfrēds, fr.Acad. 1926.II (21.XI 1907. Rīgā – 16.01.1983. Montreālā, Kanadā).

I pasaules kaŗa laikā 1915. kopā ar iestāžu evakuāciju ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Tērbatu.

1918. ar ģimeni atgriezies Rīgā.

Mācījies Rīgas pils. 1. psk.

Pēc 4. kl. nobeigšanas, pārgājis mācīties uz Rīgas pils 1.vsk. 1. sagatavošanas kl.

Pēc psk. beigšanas no VIII 1922. līdz 14.VI 1928. mācījies Rīgas pils. 1.vsk. un beidzis vsk. kursu pēc ģimn. tipa.

Līdztekus tālākai izglītībai, ģimenes finansiālo apstākļu dēļ, bijis spiests strādāt, lai iegūtu līdzekļus iztikai un studijām.

1928. rudenī vēlējies iestāties LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak., tomēr nav izturējis iestājpārbaudījumus.

No VI līdz X 1928. strādājis par rēķinvedi Jūrniecības depart. Lielupes uzmērīšanas darbos.

II 1929. brīvprātīgi pieteicies dienestam Latvijas armijā. No 1.III 1929. līdz 27. V 1930. pildījis obligāto kaŗadienestu Latvijas armijā; dienējis 4. Valmieras k.p. Dienesta laikā beidzis Vidzemes div. Sakaru rotas instruktoru kursu un Elektrotechniskā div-na vv. kursus; ieguvis telefonista specialitāti. No dienesta atvaļināts V 1930. srž. dienesta pak.

No V  līdz X 1931. strādājis IV telegrafa un telefona raj. kancelejā Rīgā.

24.IX 1930. iestājies LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tiesību zinātņu nod., stud.iur. (matr. nr.14989).

No XII 1930. līdz V 1931. strādājis Valsts Statistikas pārvaldē.

No V 1931. līdz XI 1931. strādājis par darbu vad. palīgu un biroja vad. pie Madonas – Kārsavas dzc. būves.

No II 1932. līdz V 1933. strādājis par jaunāko praktikantu Rīgas apgabaltiesas zemesgrāmatu nod.

No V līdz X 1933. strādājis par kasieri-atvietotāju kasieŗu atvaļinājumu laikā Rīgas pils. tvaikoņu satiksmē.

XII 1933. ieguvis darbu Rīgas pils. Būvju valdes Satiksmes direkcijā; sākumā strādājis par ielu dzc. konduktoru, vēlāk par jaunāko darbinieku.

V 1937. pārgājis darbā FM Valsts saimniecības depart. Apdrošināšanas nod. Personu apdrošināšanas daļā, strādājis par apdrošināšanas aģentūru pārzini.

No 20.II 1939. līdz 15.IX 1939. stud.oec. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības nod.; studijas nav beidzis.

25.V 1939. sekmīgi beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tiesību zinātņu nod. pilnu kursu ar cand.iur. gradu (dipl. nr.1350).

No IX 1939. līdz III 1941. tiek piekomandēts Cenu inspekcijai, kur strādājis par kartiņu un deficīta preču Sadales nod. vad.

Sakarā ar Cenu inspekcijas likvidāciju, no III 1941. līdz VII 1941. bijis bezdarbnieks.

No 1.VIII 1941. līdz 16.V 1942. strādājis par Tirdzniecības un rūpniecības ģenerāldirekcijas Tirdzniecības depart. referentu ekonomikas jautājumos un Kartiņu nod. vad.

No 16.V 1942. strādājis par Adm. daļas pr. Tirdzniecības un rūpniecības ģenerāldirekcijas Tirdzniecības depart.

No XI 1942. līdz XII 1943. strādājis par līdzekļu sagādes nod. vad. Tautas Palīdzībā.

No 29.IX 1943. strādājis par zv. adv. g!fil! A. Pommera palīgu Balvos.

1.XII 1943. iecelts par inspektoru bez atlīdzības Tautas Palīdzības Valkas lauku apr., Madonas un Abrenes lauku un pils. apr., Alūksnes, Smiltenes, Gulbenes un Balvu pils. apr.

No XII 1943. līdz II 1944. strādājis Daugavpils apgabaltiesā.

No III 1944. iesaukts Latv. leģionā.

Dienējis 1. latv. robežsargu pulkā (SS Grenzschutzregiment); bijis bat. rakstvedis un bat. kom-ŗa adjutanta palīgs.

Piešķirta SS-Hscha. dienesta pak.

IV 1944. iedalīts 19. latv. div. štābā; bijis tieslietu daļas lietveža palīgs.

No 19.V 1944. līdz 9.V 1945. bijis 19. div. štāba tulks un aizstāvis div. Lauka kaŗa tiesā.

9.V 1945. saņemts gūstā, aizvests uz spec. nometni pie Maskavas.

Pēc atbrīvošanas 25.X 1945. atgriezies pie ģimenes Kuldīgā; dzīvojis Kalna ielā 14.

4.XI 1945. pad. varas arestēts Kuldīgā (sodāmības termiņš sācies ar 30.X 1945.).

Ar LPSR Kaŗaspēka Kaŗa tribunāla 12.III 1946. lēmumu, pamatojoties uz KPFSR KK 58.1a, notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 10 g. labošanas darbu nometnē, ar īpašuma konfiskāciju un sekojošu 5 g. tiesību ierobežojumu par to, ka “bijis org-jas Tautas palīdzība nod. pr., vācu armijas virsnieks, dienējis 19.SS div., SS kaŗa tribunāla tulks”.

No 10.X 1945. līdz 12.I 1955. bijis Komi APSR, Vorkutā, Intā, kur ticis nodarbināts pie Pečoru-Vorkutas dzc. būvdarbiem Pečorlagā.

No II 1955. līdz XI 1956. bijis Omskas apg. Labības sagādes punkta Soļjanoe operātīvās uzskaites grāmatvedis.

Saskaņā ar rehabilitācijas apliecību, no ieslodzījuma vietas tiek atbrīvots 12.I 1955.

30.XI 1956. atgriezies Latvijā.

No III 1957. līdz II 1964. bijis Rīgas 1. Pārtikas tirdzniecības uzņēmuma Putnu ferma Kleistos vec. grāmatvedis; atbrīvots no darba pēc infarkta.

No 7.V 1965. līdz 13.VIII 1973. strādājis LPSR Komunālās saimniecības min-jas centrālās grāmatvedības u.c. resoros par grāmatvedi, vec. grāmatvedi revidentu, vec. ekonomistu.; atbrīvots no darba sakarā ar pensionēšanos.

Dzīvojis Lielupē, Jūrmalā.

Vsk. laikā iestājies JKS.

Nodarbojies ar sportu; startējis futbola un hokeja komandās Rīgas Futbola klubs, Armijas Sporta klubs, Amatieri, JKS sporta vienībās u.c.

Darbojis b-bā Latvju jaunatne, kuŗas komandās spēlējis basketbolu un volejbolu.

No 29.VI 1934. darbojies Aizsargu org-jā, bijis Dzc. Aizsargu pulka aizsargs. 21.VI 1937. izslēgts no org-jas pēc paša lūguma.

Miris 11.XII 1987. Rīgā. 17.XII 1987. apglabāts I Meža kapos Rīgā.

Rehabilitēts pēc nāves ar AT 26.IX 1994. lēmumu.

28.IX 1940. apprecējies ar mag.oec. Austru Elvīru Annu Otto m. Riekstiņu, imer. 7.coetus (20.(7. pēc v.st.)VII 1905. Rīgā – 24.XII 2007. Lielupē). 25.III 1949. sieva dep. uz Omskas apg. Čerlakas raj. PSRS, atbrīvota 27.X 1956.

Luterticīgs; bijis Smiltenes ev. lut. dr. loceklis.

K!tā uzņemts 1930.II. Visp! k!ts 29.IX 1930. Kr!t! K. Pipars, kr!m! E. Kalniņš. Spec! k!ts 30.IV 1931. Balsstiesības ieguvis 8.XI 1931. K!tā ievēlēts par s/l archīvāru, ref!vak! sekr!, int!g!t!, P!K!T!t! subst!, sekr!, P!K!T!t!, I!T!t! subst!, sen! un vsen! K!ta basketbola, futbola un volejbola komandu loceklis, US sastāvā piedalījies bendija (hokejs ar bumbiņu) ziemas sacīkstēs, spēlējis tenisu, ledus hokeju un nodarbojies ar burāšanas sportu. 18.IX 1939. filistrējies Spec! k!tā. 11.XI 1939. uzņemts par F!B! biedru.

 

LVVA, P-180.f., Vācu armijas Latv. leģionā dienējušo personu kartotēka,

LVVA, 3687.f., 1.apr., 90.l., 16.lp.,

LVVA, 3728.f., 1.apr., 255.l., 3.lpp.,

LVVA, 4235.f., 1.apr., 219.l., 137.lp.,

LVVA, 4266.f., 1.apr., 10.l., 142.-143.lp.,

LVVA, 5676.f., 1.apr., 8.l., 21.lp.,

LVVA, 7354.f., 1.apr., 714.l.,

LVVA, 7427.f., 1.apr., 14761.l. http://www.archiv.org.lv/studenti/index.php?id=1&kods=1&rinda=0&uzvards=S%EEmanis&vards=Roberts&dzimg=&dzim=&fakultate=&matrikula=&lieta=&gads=&apraksts=,

LVA, 1986.f., 1.apr., 16158.l.,

No NKVD līdz KGB polītiskās prāvas Latvijā 1940. - 1986. Noziegumos pret pad. valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999, 16158, -692.lpp.,

Sievas Austras Sīmanes dati no ģimenes archīva, 8.V 1999.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 80. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica, Rīga 2005, 25., 106., 115., 116.,117., 346.lpp.,

Latvijas Advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biografijās 1919-1945. Biografiskā vārdnīcaDr.hist. Ē. Jēkabsons, Dr.hist. V. Ščerbinskis, LVVA, Rīga, 2007, 443.-444.lpp.,

Album Fratrum AcademicorumStudentu korporācijai Fraternitas Academica 90. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2015. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2015, 29., 118., 119., 120., 310.-311., 635.lpp.,

Album Fratrum Academicorum MMXVII. Studentu korporācijas Fraternitas Academica vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2017. Sast. Kārlis Līdaka, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2017, 31., 126., 127., 128., 262., 263., 344.-346., 557., 721.lpp.,

http://nekropole.info/lv/Roberts-Simanis-00.00.1910,

https://nekropole.info/lv/Austra-Simane-00.00.1905

Avoti: LVVA, Album Fratrum Academicorum, Rīgas dome

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saiknes

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Dāvids SīmanisDāvids SīmanisTēvs05.12.186618.06.1944
    2Alfrēds SīmanisAlfrēds SīmanisBrālis21.11.190716.01.1983
    3Eduards SīmanisEduards SīmanisBrālis28.11.190313.01.1942
    4
    Austra SīmaneSieva20.05.190524.12.2007
    5īza Sīmanisīza SīmanisSvaine13.02.190325.12.1974
    6
    Jēkabs SīmanisVectēvs00.00.183118.01.1892
    7Kārlis RiekstiņšKārlis RiekstiņšBrālēns/māsīca21.07.189000.00.1951
    8Kārlis SīmanisKārlis SīmanisBrālēns/māsīca07.05.191400.00.1947
    9
    Milda SkujiņaBrālēns/māsīca00.00.1906
    10Jānis RiekstiņšJānis RiekstiņšBrālēns/māsīca16.09.189431.12.1971
    11
    Jānis VīķelisBrālēns/māsīca00.00.1903
    12
    Berta SīmaneBrālēns/māsīca11.01.1910
    13Dāvis RiekstiņšDāvis RiekstiņšBrālēns/māsīca23.02.189604.05.1958
    14Milda Amālija RiekstiņaMilda Amālija RiekstiņaBrālēns/māsīca28.12.190519.09.1972
    15Milda Antonija RiekstiņaMilda Antonija RiekstiņaBrālēns/māsīca02.06.190001.11.1917
    16
    Marija SīmaneRadinieks05.11.182422.12.1888

    Nav norādīti notikumi

    Birkas