21. jūlijs

Miruši

Arnolds Neverovskis2015 Arnolds Neverovskis (69 gadi)

Katrīna Margarete Cinnius1812 Katrīna Margarete Cinnius (55 gadi)

Valdis Vāvere2015 Valdis Vāvere (84 gadi)

Mīle Šlesers1935 Mīle Šlesers (55 gadi)

Eižens Laube1967 Eižens Laube (87 gadi)