Adam Kramarczyk

Post. PP Adam KRAMARCZYK s. Macieja i Agnieszki, ur. 19 XII 1896 w Osieku. służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego. Za wyszkolonego uznany 7 X 1935. Ostatnio służył w pow. stołpeckim – do 3 VIII 1936 na Post. w Nowym ywierżniu, skąd przeniesiony został na Post. w Nalibokach i tam we wrześniu 1939.

L. 050/3 (74), 3490.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe