Alojzy Folwarczyk

Post. PWŚl. Alojzy FOLWARCZYK s. Jana, ur. 12 X 1911 w Błydowicach Dolnych. Początkowo służył w Komis. w Rybniku, od grudnia 1938 w Komis. we Frysztacie i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 05/4 (98), 2415.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe