Alojzy Maliszewski

Alojzy MALISZEWSKI s. Józefa i Marii, ur. 13 VIII 1910 w Krei. Do policji przyjęty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do KG. Po ukończeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Miasta Poznania.

L. 038/1 (30), 3053.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe