Bolesław Kusiński

Nadkomis. PP Bolesław KUSIŃSKI s. Antoniego i Franciszki z Olszewskich, ur. 3 X 1891 w Radomsku. Żołnierz Legionów Polskich. W WP od 11 XI do 31 XII 1918 i od 1 VII 1919 do 31 VIII 1928. W l. 1921–1923 służył w OZG Kielce i OZG X, w 1924 w VII Departamencie MSWojsk. (nadetatowo). W 1924 oddeleg. do kontrwywiadu KOP. W 1926 przedstawiciel Oddz. II Szt. Gen. w KG. W policji od 1 IX 1928, w stopniu nadkomis., w KG. W 1935 przeniesiony do Komendy Woj. we Lwowie. Od 11 VIII 1936 w dyspozycji Komendanta Głównego. Od 29 V 1937 Z-ca Komendanta m.st. Warszawy i na tym stanowisku nadal we wrześniu 1939. Por. adm. rez. ze starszeństwem 1 VI 1919. PKU Warszawa-Miasto III, Kadra Oficerów Korpusu Intendentury, kpt. – 19 III 1939. Odznaczony KNzM, Krzyżem Walecznych kilkakrotnie, ZKZ, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

L. 027/2 (51), 5868.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe