Bronisław Antoszewski

Post. PP Bronisław ANTOSZEWSKI s. Antoniego i Anny, ur. 21 VI 1911 w Poznaniu. Do policji przyjęty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. kieleckiego i skierowany na Post. w Popowie pow. Częstochowski. Tam też służył we wrześniu 1939.

L. 027/1 (15), 4412.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe