Bronisław Klemiato

St. post. PP Bronisław KLEMIATO s. Stanisława i Marii, ur. 10 X 1907 w Witebsku. W policji od 26 IX 1932, przyjęty do KG. Od 16 III 1933 skierowany do woj. wołyńskiego – do 25 XI 1937 służbę pełnił na Post. w Samostrzałach pow. rówieński, skąd przeniesiony został na Post. w Łęcznie,a8IV 1938 na Post. w Małyńsku pow. kostopolski i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 054/1 (29), 2218.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe