Eugeniusz Góreczny

Przod. PP Eugeniusz GÓRECZNY s. Antoniego, ur. 15 VII 1899 w Łodzi. W policji od 1926. Od 1932 pełnił służbę w woj. pomorskim, m.in. w Urzędzie Śledcz. w Toruniu. Od 9 VIII 1938 w woj. łódzkim. We wrześniu 1939 w Urzędzie Śledcz. w Łodzi.

L. 050/1 (7), 4294.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe