Florian Władysław Szulc

Mjr piech. Florian Władysław Szulc s. Teodora i Florentyny z Zollów, ur. 28 IV 1891 w Stepaniu, pow. rówieński. Podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej, od 1917 w I Korpusie Wschodnim. W WP od 1919, przydzielony do 3 p. strz. wlkp. (późniejszy 57 pp). Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie nadal służył w 57 pp. Od 1935 komendant PKU Warszawa Miasto IV. W 1939 w OZ 15 DP. Awansowany do stopnia mjr. w 1928. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, medalami 1918–1921 i 10-lecia.

L.S. 3799; CAW, Ap 2399, 20094, Orderem Virtuti Militari 35–2590, KZ 23–517; MKat., Zbiór rel. i opr.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe