Franciszek Adamski

Post. PWŚl. Franciszek ADAMSKI s. Mateusza i Marianny z Mrozów, ur. 1 IX 1894 w Kyczycach. W l. 1914-1919 w armii niemieckiej. Od 10 VI 1919 do 2 IV 1920 i od 8 VIII 1920 do 11 II 1921 w WP. W PWŚl. od 16 V 1924 w Komendzie Rez. w Katowicach. Służył w pow. rybnickim na Post.: Gołkowice (od 5 VI do 30 IX 1924), Wodzisław (do 1 VIII 1929), Wilcza Dolna (do 1 X 1931), Komendzie Rez. w Rybniku (do 2 VII 1936), ponownie na Post. Wilcza Dolna. Od 27 XII 1938 do września 1939 na Post. w Piotrowicach pow. frysztacki. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

L. 05/5 (32), 2000.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe