Franciszek Klaja

St. post. PWŚl. Franciszek KLAJA s. Wiktora i Zuzanny z Matlochów, ur. 29 XI 1897 w Cieszynie. W I wojnie w armii austriackiej. Od 19 XI 1918 w Armii gen. Hallera, w WP do 21 IX 1921, kpr. Od 1 XII 1921 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego. W PWyl. od 15 VII 1922. Od 13 X 1925 do 19 VIII 1926 służył na Post. w Czechowicach pow. bielski, następnie w Królewskiej Hucie (od 1934 pn. Chorzów) – od 20 do 31 VIII 1926 w Eksp. Urzędu Śledcz., a od 1 IX 1926 w Wydz. Śledcz. i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 027/4 (10), 1314.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe