Franciszek Mayer

St. post. PWŚl. Franciszek MAYER s. Franciszka i Amalii z Rotterów, ur. 7 IX 1889 w Weikersdorf. W I wojnie w armii austriackiej. W Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego od 1 XI 1918 do 30 VI 1919, od 1 VI 1920 do 14 II 1921 w PMiejsk. w Cieszynie. Uczestnik powstań śląskich. Od 1 III do 31 X 1921 pracował w Dyrekcji Okręgu Skarbowego Cieszyn. Do PWŚl. przyjęty 10 VII 1922 w stopniu st. post. Początkowo służył w pow. tarnogórskim w Radzionkowie na Post. Gran. (do 30 XI 1922) i w Komis. (do 14 III 1923), potem na Post. w Pruchnej pow. cieszyński (do 31 X 1923), następnie w Katowicach – w Oddz. Gosp. KG (do 6 I 1924), w Wydz. II KG przy Komendzie Rez. Od 16 VIII 1932 w Komis. w Cieszynie i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939. Odznaczony KnaŚl.WWiZ II kl.

L. 026/1 (97), 1509.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe