Henryk Kożusznik

St. przod. PWŚl. Henryk KOŻUSZNIK s. Jana, ur. 17 IV 1898 w Suchem. Do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego, następnie w PWyl. jako st. post. służbę pełnił w Katowicach w: Wydz. Śledcz. (do 15 IV 1933), Sekcji Śledcz. Komis. Załęże (do 15 I 1934), następnie w Sekcji Śledcz. Komis. Dworzec. We wrześniu 1939 w jednym z komisariatów w Katowicach. Przod. mian. 1 VII 1929.

L. 033/1 (42), 1447.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe