Ignacy Brzeziński

St. przod. PP Ignacy BRZEZIŃSKI s. Pawła i Marii, ur. 20 XII 1899 w Ksiyżych Kruszynach. Ostatnio służbę pełnił w woj. poleskim. We wrześniu 1939 Rez. PP w Pińsku.

L. 058/1 (29), 3598.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe