Jan Baranowski

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
23.09.1895
Data śmierci:
00.00.1940
Kategorie:
ofiara represji sowieckiego reżimu, uczestnik II wojny światowej
Narodowość:
 polska
Cmentarz:
Miednoje, Polski Cmentarz Wojenny
Post. PP Jan BARANOWSKI s. Marcelego i Julii z Mydłów, ur. 23 IX 1895 w Poczepińcach. W I wojnie w armii austriackiej. W l. 1918-1919 w POW na Ukrainie i w Wilnie. Od 7 VI 1919 do 12 VIII 1921 ochotniczo w żand. wojskowej w pow. tarnopolskim w Chodaczkowie Wielkim i Kupczyńcach. W policji od 18 IV 1922 na Post. Busk pow. kamionecki i Kudryńce pow. borszczowski. Od 3 IV 1925 na Post. Szczerzec pow. lwowski. Od 12 II 1932 do września 1939 w Komis. w Tarnopolu. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

L. 050/1 (47), 171.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe