Jan Bolesław Mykietowicz

Post. PP Jan Bolesław MYKIETOWICZ s. Jana i Marii, ur. 20 III 1912 w Stanisławowie. Do policji przyjęty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do KG. Po ukończeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do policji m.st. Warszawy i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939.

L. 012/4 (30), 3759.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe