Jan Dankiewicz

Kpt. rez. Jan Dankiewicz s. Szymona i Walerii z Soleckich, ur. 4 XII 1893 w Posadzie Dolnej k. Rymanowa. Legionista od 1914, walczył pod Delatynem i Rafajlową, uczestnik wojny 1918–1921 w 12 pap. Od 1921 w rez. Dr nauk med., absolwent Wydziału Lekarskiego UJK (1924). Lekarz internista w uzdrowisku Rymanów-Zdrój. Przydział: 10 szp. okr. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Miał żonę Marię, synów Janusza i Wiesława.

CAW, AP 230, KN z 17 IX 1932; MiD WIH, Ł.W. z 2 IV 1940; AM 4096.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe