Jan Górecki

Post. PWŚl. Jan GÓRECKI s. Józefa i Julianny, ur. 30 X 1900 w Płocku. W WP od 31 I 1920 do 13 XI 1922. W PWŚl. od 15 I 1924 w GSzPWŚl. w Świętochłowicach. służbę pełnił w Katowicach w Komis. II (od 5 VII 1924) i III (od 1 I 1925), skąd 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie.

L. 023/3 (1), 1394.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe