Jan Kaleta

St. przod. PWŚl. Jan KALETA s. Jerzego i Anny z Ruszów, ur. 1 IV 1896 w Kosarzyskach. W I wojnie w armii austriackiej. Od 5 XII 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego. Od 15 VII 1922 w PWyl. Służył w: Oddz. Adm. KG (do 30 VI 1925), Eksp. Śledcz. Komendy Pow. Katowice (do 29 III 1926), I Komis. w Katowicach (do 9 III 1928), następnie (do 19 XII 1938) jako komendant Post. Michałkowice pow. katowicki, skąd przeniesiony został na Zaolzie na stanowisko komendanta Post. Wojkowice i tam nadal we wrześniu 1939. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

L. 051/1 (40), 2574.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe