Jan Koza-Kozarski

St. przod. PWŚl. Jan KOZA-KOZARSKI s. Jana i Antoniny, ur. 23 VII 1890. W PWyl. co najmniej od 15 XII 1922. służbę pełnił w Komis. w Hajdukach Wielkich pow. świętochłowicki, od 24 I 1925 na Post. w Miasteczku yląskim pow. tarnogórski, potem do 1938 w Komendzie Rez. w Katowicach, następnie jako d-ca Komp. Kand. Komendy Rez. w Katowicach. Funkcję tę pełnił też we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928, przod. – 1 VII 1928, st. przod. w 1939.

L. 045/3 (78), 908.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe