Jan Kryska

St. post. PWŚl. Jan KRYSKA s. Szczepana i Józefy z Iwaniaków, ur. 11 II 1890 w Rajmundowie. W WP od 5 V 1920 do 12 XII 1921, 2 p. szwol. W PWyl. od 15 I 1924. Początkowo służbę pełnił w Komendzie Rez. w Katowicach (do 18 II 1924), następnie w pow. katowickim – do 1 V 1925 na Post. w Bańgowie, skąd przeniesiony został na Post. w Bielszowicach i tam nadal służył we wrześniu 1939. St. post. mian. 31 III 1939.

L. 05/2 (4), 2201.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe