Jan Kubaczka

Komis. PWŚl. Jan KUBACZKA s. Marianny, ur. 18 XII 1897 w m. Tyra. W służbie państwowej od 1916. Po raz pierwszy przyjęty do PWyl. przed 13 XI 1924 – służył jako zastępca kier. Komis. Katowice-Dworzec. Ponownie w PWyl. od 1 I 1928 z przydziałem do Komis. w Chorzowie pow. katowicki, gdzie służył do 1 IV 1928. Następnie jako instruktor w Komendzie SzPWyl. w Katowicach (do 30 XI 1931), skąd przeniesiony został na stanowisko kier. II Komis. w Królewskiej Hucie (później pn. II Komis. w Chorzowie) i tam służbę pełnił do 5 II 1939. Od 2 X 1938 do 9 II 1939 deleg. na Zaolzie, 10 II 1939 mian. kier. Komis. w Trzyńcu pow. frysztacki i tam we wrześniu 1939. St. przod. mian. 1 I 1928, asp. – 15 XII 1928, podkomis. po 3 III 1934.

L. 033/1 (30), 5165.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe