Jan Latkiewicz

Komis. PP Jan LATKIEWICZ s. Michała i Julii ze Skowrońskich, ur. 17 VI 1896 w Ruźdźwianach. Członek Związku Strzeleckiego. Żołnierz Legionów Polskich. W WP od 17 VI 1919 do 17 X 1921. W policji od 15 XI 1921. W maju 1938 przeniesiony z pow. stryjskiego na stanowisko Komendanta Pow. Tłumacz i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939. Odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, KLeg.

L. 05/2 (74), 5881.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe