Jan Rudolf Gabryś

Dodaj nowe zdjęcie!
Płk dypl. piech. Jan Rudolf GABRYŚ s. Pawła i Marceli z Odzimków, ur. 1 I 1891 w Krakowie. Absolwent WSWoj. (1922). W 1919 na froncie w szeregach 13 pp. Szef wyszkolenia DOK V (1922–1926), dowódca 32 pp (1931), komendant PKU Jarocin (1932), kierownik Okr. Urzędu WFiPW DOK V (1934). Od 1938 dowódca baonu ON „Cieszyn”, a od 11 VII 1939 dowódca 52 pp. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, MN, medalami 1918–1921 i 10-lecia.

L.S. 717; CAW, Ap 5253, 7430, 8914, Orderem Virtuti Militari 98-9785, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 613/129.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe