Jerzy Biechoński

Nadkomis. PP Jerzy BIECHOŃSKI s. Adama i Janiny z Czaplickich, ur. 17 III 1892 w Mławie. Ukończył 6 klas Szkołę handlowej. Członek DStrzel. w Rymanowie, potem w Legionie Wschodnim, od 4 IX 1914 do 1 VII 1917 w Legionach Polskich, plut. Członek POW. Od 11 XI 1918 do 30 IX 1919 w służbie cywilnej. W policji od 1 X 1919, w 1921 w służbie śledcz. Od listopada 1926 do czerwca 1927 w stanie nieczynnym. W l. 1927-1929 Z-ca Komendanta Pow. Będzin i w ref. dyscypl. Komendy w Kielcach. Od 1929 do 1931 w KG, w l. 1931-1935 oficer insp. Komendy m.st. Warszawy, następnie ponownie w KG. Od 2 VI 1936 i nadal we wrześniu 1939 Komendant Pow. Biała Podlaska. Komis. mian. 1 VII 1930, nadkomis.-1II 1935. Odznaczony KN, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, KPOW.

L. [2] (47).

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe