Jerzy Franciszek Lesisz

Dodaj nowe zdjęcie!
Płk dypl. sł. zdr. Jerzy Franciszek LESISZ s. Józefa i Antoniny z Woźniakowskich, ur. 29 XI 1890 w Piotrkowie Tryb. Absolwent Gimnazjum Jacobsona w Piotrkowie. Ukończył studia medyczne w Moskwie (1917). Żołnierz I Korpusu Wschodniego. Od 1918 w WP. Uczestnik wojny 1920 – dowódca pociągu san. Od 1922 służył w MSWojsk. i CWSan. Ukończył WSWoj. W 1939 był kierownikiem zespołu kadry zapasowej szpitali polowych. Odznaczony KW, KZ, MN, medalami 1918–1921 i 10-lecia. Dr medycyny.

L.S. 1882; CAW, Ap 2295+3905+5498+5721, MN 16.3.1933, KZ 28–149; MKat., 1167/A, Zbiór rel. i opr.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe