Józef Balcer

Komis. PP Józef Balcer s. Tomasza i Anny z Zaniów, ur. 26 IV 1897 w Lublinie. Ukończył Szkołę kolejową w Lublinie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1918 w korpusie rtm. Engla w Płoskirowie i I Korpusie Polskim. Od lipca 1918 w POW w Lublinie. W WP od 1919, 35 pp. Uczestnik wojny 1920, por. piech. rez. W policji od 1 VI 1924 w Komendzie Miasta Lublina. Od 1925 służbę pełnił jako Komendant Pow. Dubno i Kowel. Od 1932 do września 1939 Komendant Rez. PP we Lwowie. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

L. [3] (99).

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe