Józef Buczkowski

Post. PP Józef BUCZKOWSKI s. Karola i Karoliny, ur. 10 III 1912 w Rudzie Żydaczowskiej. Ukończył Szkołę rolniczą. Do policji przyjęty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński. Od 10 XII 1937 w policji woj. kieleckiego. We wrześniu 1939 służbę pełnił na Post. w Jangrocie pow. olkuski.

L. 023/2 (60), 4419.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe