Józef Galjosz

St. post. PWŚl. Józef GALJOSZ s. Andrzeja i Pauliny z Kotulów, ur. 16 III 1895 w Kochłowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 16 IX 1920 do 2 V 1921 w PGŚl. Członek POW. W III powstaniu śląskim w Żand. GŚl. (3 V-6 X 1921). następnie w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego do 17 I 1922. W PWŚl. od 18 VI 1922. służbę pełnił w Królewskiej Hucie w: I Komis. (do 31 VIII 1923), Eksp. Dworcowej (do 30 IX 1923), II Komis. (do 14 VIII 1925), na Post. w Chybiach pow. bielski (do 21 X 1926), w I Komis. w Królewskiej Hucie (od 1934 pn. Chorzów) do 22 IX 1937, w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki (do 28 IV 1939), następnie w Komis. Hajduki Wielkie pow. Świętochłowicki (od 1939 pn. Chorzów-Batory) i tam nadal we wrześniu 1939. Odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, KnaŚl.WWiZ.

L. 05/1 (44).

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe