Józef Gurowski

Post. PWŚl. Józef GUROWSKI s. Józefa i Magdaleny, ur. 6 VIII 1914 w Berlinie. W PP od 1 IX 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński. Od 18 II 1939 przeniesiony do PWŚl. służbę pełnił na Post. w Domasławicach Dolnych pow. frysztacki i tam we wrześniu 1939.

L. 026/4 (88), 5009.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe