Józef Kubieniec

St. post. PWŚl. Józef KUBIENIEC s. Andrzeja i Bernardy z Dyduchów, ur. 8 I 1906 w Gross Krauschen. W PWyl. od 1 IX 1930. Początkowo służbę pełnił w Królewskiej Hucie–wI Komis. (do 1 VIII 1931), następnie w II Komis. (od 26 VI 1934 pn. II Komis. w Chorzowie) – najpierw do 6 XI 1938 w służbie mundurowej, potem śledcz., skąd 19 XII 1938 przeniesiony na Post. w Rychwałdzie pow. frysztacki. Od 2 III 1939 służył w Wydz. Śledcz. we Frysztacie i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. służbę śledcz. mian. 31 III 1939.

L. 020/2 (52), 1911.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe