Józef Mordal

Post. PP Józef MORDAL s. Józefa i Józefy z Łuczaków, ur. 23 X 1912 w Olsztynie. Do policji przyjęty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Pow. w Tarnopolu.

L. 045/1 (54), 879.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe