Józef Zimończyk

St. post. PWŚl. Józef Zimończyk s. Romana i Moniki z Szosteków, ur. 13 V 1896 w Niedobczycach. Członek POW GŚl., od sierpnia 1920 w PGŚl. w rodzinnej miejscowości. Uczestnik III powstania śląskiego od 2 V do 30 VI 1921, 3 komp. 5 pp rybnickiego. Od 15 VII 1921 do 1 VII 1922 w SGmin., wachm. W PWŚl. od 17 VII 1922. Służbę pełnił w pow. rybnickim – do 3 XI 1932 na Post. w Suminie, następnie na Post. w Żorach, skąd 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. We wrześniu 1939 na Post. w Żorach. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

L. 045/3 (20), 1570.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    02.05.1921 | Wybuchło III powstanie śląskie

    III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe