Karol Boromeusz Kuryga

Przod. PP Karol Boromeusz KURYGA s. Grzegorza i Katarzyny, ur. 30 X 1895 w Pińczowie. W policji od 1919. Od 15 I 1938 służył na stanowisku komendanta Post. w Koszycach pow. pińczowski i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 027/3 (18), 4492.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe