Kazimierz Bala

Podkomis. PP Kazimierz BALA s. Stanisława i Anny z Kojmów, ur. 10 I 1896 we Włosienicy. Ukończył 3 lata studiów medycznych i 2 lata prawniczych. W WP od 11 XI 1918 do 20 XII 1920, ppor. rez. W policji od 1 VI 1921. służbę pełnił m.in. jako Z-ca Komendanta Pow. Lwów (1926), Komendant Pow.: Bóbrka (do 27 IV 1931), Hrubieszów (1933), Lublin (1934), kier. I Komis. m. Lublina (od 16 V 1934), Komendant Pow. Sokołów Podlaski (od 17 VII 1935 do 29 V 1937), następnie i nadal we wrześniu 1939 Z-ca Komendanta Pow. Kowel. Asp. mian. 1 X 1923, podkomis .-1IV 1933. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

L. 033/2 (70), 5767.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe