Kazimierz Józef Baruch

Dodaj nowe zdjęcie!

Mjr dypl. Kazimierz Józef Baruch s. Pawła i Heleny z Szaranów, ur. 18 III 1896 w Tarnowie. Działacz niepodległościowy, uczestnik I wojny światowej i wojny 1918–1921 w 1 psp; następnie w centralnych instytucjach intendentury. Ostatnio kierownik pracowni żywności w Instytucie Tech. Intendentury. Odznaczony medalami pamiątkowymi. Żonaty z Zofia˛ z Pacułów, miał córkę Jolantę i syna Wiesława.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe