Kazimierz Mikołaj Gierałtowski

Post. PP Kazimierz Mikołaj GIERAŁTOWSKI s. Kazimierza i Anny z Gąsowskich, ur. 30 I 1910 w Bakałarzewie. Po ukończeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do policji woj. poleskiego i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939.

L. 037/2 (15), 3105.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe