Konstanty Brzozowski

Post. PP Konstanty BRZOZOWSKI s. Konstantego i Anieli, ur. 13 IV 1911 w Wilnie. Do służbę w policji przyjęty 1 III 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydziałem do Komp. "G" Grupy Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukończeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. kieleckiego. służbę pełnił na Post. w Krzepicach pow. Częstochowski..

L. 038/3 (59), 3779.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe