Leon Bogaczyk

St. post. PWŚl. Leon BOGACZYK s. Andrzeja, ur. 8 IV 1902. W PWŚl. od 1 VII 1925. służbę pełnił w Komendzie Rez. w Katowicach (do 31 VIII 1926), pow. katowickim (1931), następnie w Katowicach-wI Komis. (do 6 VIII 1934), w Wydz. Śledcz. (do 23 X 1934), ponownie w służbie śledcz. I Komis., skąd 29 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 7 III 1939 na Post. w Dziećmorowicach pow. frysztacki. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

L. 05/2 (37), 1717.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe