Leon Bogunia

Post. PP Leon BOGUNIA s. Wojciecha i Ewy, ur. 12 IX 1912 w Stryszowie. Do policji przyjęty 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. łódzkiego. W 1937 służył w Komendzie Miasta Łodzi.

L. 027/1 (39), 4847.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe