Leon Dydusiak

Por. piech. rez. Leon DYDUSIAK s. Wojciecha i Stanisławy z Gilbersteinów, ur. 3 III 1893 w Przemyślu. Od 1909 w Związku Młodzieży "Zarzewie" we Lwowie. Absolwent UJK, dr praw. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od 26 XI 1918 do 31 I 1921, por. piech. rez. ze starszeństwem 1 VI 1919. PKU Drohobycz, 53 pp. W policji od 20 III 1921 do 1 XII 1927 w stopniu komis. PP, następnie w Wydziale Bezpieczeństwa Urzydu Woj. Lwowskiego (do 15 VIII 1928), potem urzędnik samorządowy w Borysławiu. Odznaczony Krzyżem Walecznych, OH "Orlyta"..

L. 038/3 (98), 5711.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe