Marian Czak

Przod. PP Marian CZAK s. Walentego i Katarzyny, ur. 8 IX 1898 w Pieniakach. Żołnierz Legionów Polskich. W 1918 wcielony do armii austriackiej, następnie w niewoli włoskiej. Od 20 XII 1918 w Armii gen. Hallera. Po powrocie do Polski do 13 V 1921 w WP. W policji od 31 VIII 1921. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Wydz. Śledcz. we Lwowie. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 027/3 (17), 2632.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe