Marian Sanok

Por. rez. Marian Sanok s. Wojciecha i Anny z Dudów, ur. 10 VIII 1901 w Krakowie. Absolwent szkoły realnej w Krośnie. Członek Strzelca i POW. Żołnierz Legionów. Uczestnik wojny 1920 i III powstania śląskiego. Do 1928 służył w 13 p. uł. Por. mianowany 19 III 1939, przydzielony do szwadronu KOP „Krasne”. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, brak dalszych danych.

CAW, AP 25331, MN 25 VII 1933; MiD WIH, Ł.W. 036/3 z IV 1940.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    02.05.1921 | Wybuchło III powstanie śląskie

    III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe