Michał Adamczyk

Post. PP Michał ADAMCZYK s. Stanisława i Wiktorii ze Szczypów, ur. 21 IX 1910 we Włostowicach. Do służbę w policji przyjęty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 21 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. poznańskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w policji w Poznaniu.

L. [1] (91).

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe