Mieczysław Sylwester Kłuskiewicz

Post. PP Mieczysław Sylwester KŁUSKIEWICZ s. Stanisława i Stanisławy, ur. 14 XII 1910 w Pińczowie. Do policji przyjęty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do Komp. ąD” Rez. PP w Częstochowie. Po ukończeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. lwowskiego. We wrześniu 1939 służył w jednym z Komis. m. Lwowa.

L. 019/1 (94), 4675.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe