Paweł Kubica

St. przod. PWŚl. Paweł KUBICA s. Jana i Franciszki z Siwków, ur. 12 I 1895 w Szopienicach. Żołnierz Armii gen. Hallera. W Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego do 14 VII 1922, następnie w PWyl. Służył w pow. rybnickim, potem w świętochłowickim, ostatnio w Komis. w Hajdukach Wielkich (do 1 VII 1931), od 2 VII 1931 na stanowisku komendanta Post. w Nowym Bytomiu i tam nadal we wrześniu 1939. Przod. mian. 1 VI 1923, st. przod.–1I 1928. Odznaczony MH.

L. 033/1 (97), 5540.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe